* श्री समर्थ पतसंस्थेस बँको ब्ल्यू रिबन पुरस्कार जाहिर *

बँको पतसंस्था सहकार परिषद 2024 (अविज पब्लिकेशन), कोल्हापूर यांच्या वतीने देण्यात येणारा बँको ब्लू रिबन पुरस्कार (पतसंस्था विभाग : ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था ठेवी रु. 60 ते 70 कोटी) श्री समर्थ पतसंस्थेस जाहीर झाला आहे.
सहकार क्षेत्राला बळकटी मिळावी या उद्देशाने अविज पब्लिकेशन, कोल्हापूर आणि गॅलेक्सी इन्मा, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने गेली दहा वर्षे पतसंस्थांना प्रोत्साहन देण्याचे काम करत आहे. याच कामाचा एक भाग म्हणून प्रामाणिक आणि चोख काम बजावणाऱ्या, सरकारी कायदे आणि नियमांची चौकट सांभाळून प्रगती साधणाऱ्या पतसंस्थांचा हुरूप वाढवण्यासाठी बँको पतसंस्था सहकार परिषद आणि बँको पतसंस्था ब्ल्यू रिबन हा संयुक्त कार्यक्रम राबवून राज्यातील उत्कृष्ठ पतसंस्थांना दरवर्षी पुरस्कार प्रदान करण्यात येतो. राज्यस्तरावर भरवल्या जाणाऱ्या या परिषदेत बँकिंग क्षेत्रातील विविध तज्ज्ञ आणि अभ्यासू व्यक्ती मार्गदर्शक म्हणून लाभणार आहेत.
सदर पुरस्कार श्री समर्थ पतसंस्थेस दिनांक 14 फेब्रुवारी 2024 रोजी प्रदान करण्यात येणार आहे.